top of page

Bethan Cousins

Cyfarwyddwr Busnes Newydd,
Banc Datblygu Cymru

Bethan Cousins yw Cyfarwyddwr Busnes Newydd y tîm buddsoddiadau ym Manc Datblygu Cymru. Ymunodd â'r cwmni yn 2001 i ganolbwyntio ar fuddsoddiadau ecwiti ac erbyn hyn mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn bargeinion cyfalaf menter. Mae Bethan wedi gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau, gan arbenigo mewn technoleg, cyfryngau, gweithgynhyrchu a gwasanaethau busnes. Mae hi'n gweithio gyda llawer o wahanol fusnesau a thimau rheoli i strwythuro buddsoddiadau pwrpasol ac yn mwynhau cymryd rhan mewn bargeinion cyfalaf datblygu cymhleth yn arbennig. Mae hi hefyd wedi graddio yn y gyfraith ac yn Gymrawd Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr.

Bethan Cousins_edited_edited.jpg
bottom of page