top of page

Branwen Ellis

Cynghorydd Busnes,
Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae Branwen wedi bod yn cynghori cwmnïau yn y sector preifat, mentrau cymdeithasol ac elusennau ers dros 20 mlynedd, gan gefnogi cleientiaid gyda’u cynlluniau sefydlu a thwf. Gydag arbenigedd penodol mewn llywodraethu corfforaethol ac ymgysylltu â gweithwyr, mae Branwen wedi bod yn gweithio gyda pherchnogion busnesau ar draws amrywiaeth o sectorau i gynllunio ar gyfer eu dilyniant drwy drosglwyddo eu busnesau i berchnogaeth y gweithwyr.

Branwen_edited.jpg
bottom of page