top of page

Frank Holmes

Entrepreneur, Founder-partner Gambit Corporate Finance

Mae Frank Holmes yn sylfaenydd-bartner i Gambit Corporate Finance, bargenydd arobryn gyda dros £1.5 biliwn o arian wedi'i godi, buddsoddwr cyfresol, a ChAn. Mae ei gadeiryddiaeth yn cynnwys Bwrdd Partneriaeth Twf Economaidd a Phanel Buddsoddi Rhanbarth Prifddinas Caerdydd, Manufacturing Wales, Cerebral Palsy Cymru a Gwobrau Busnes Caerdydd. Frank yw awdur ‘’Survey of Welsh Exits 1999 to 2021’’ a chrëwr STEP (Trosglwyddo Olyniaeth a Chynllunio Menter) ac AUG (Adolygiad Uchafu Gwerth), prosesau sydd â’r nod o gynorthwyo perchnogion gyda chynllunio olyniaeth.

Frank Holmes.jpg
bottom of page