top of page

Jamie Owen

Gwesteiwr

Jamie Owen yw angor Ewrop y sianel Newyddion Teledu Saesneg rhyngwladol CGTN. Mae'n angori'r sioe Global Business Europe a The World Today - yn ddyddiol am 1700 GMT. Mae ymweliad Donald Trump o’r DU, Brexit, cwymp Theresa May, yr Etholiad Cyffredinol, amlygrwydd Boris Johnson a’r pandemig i gyd wedi cwympo dan ofal Jamie i'w hegluro i gynulleidfa ryngwladol. Yn flaenorol roedd Jamie wedi'i leoli yn Istanbul lle angorodd y newyddion teledu ar gyfer TRT World. Roedd yn un o ddarlledwyr cyfnod hiraf BBC Wales Today, lle bu’n wynebu Ymgyrchoedd Etholiad, Refferenda, ymweliadau Brenhinol a straeon newyddion arloesol am ugain mlynedd. Mae Jamie yn gadeirydd cynhadledd profiadol - yn cynnal Cynhadledd Cyllid y DU gyda'r Prif Weinidog a'r Prif Weinidog yn Celtic Manor. Mae hefyd yn siaradwr profiadol ar ôl cinio.

Jamie Owen_edited_edited.jpg
bottom of page