top of page

Jenny Tooth OBE

Prif Swyddog Gweithredol,
UK Business Angels Association

Mae Jenny yn Brif Weithredwr Cymdeithas Angylion Busnes y DU, y corff masnach ar gyfer buddsoddiadau angel a cham cynnar, ac mae'n cynrychioli dros 18,000 o fuddsoddwyr ledled y DU. Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad o hwyluso busnesau i gael gafael ar fuddsoddiad, yn y DU ac yn rhyngwladol. Cynhaliodd ei hymgynghoriaeth ei hun ar fynediad at gyllid ar gyfer arloesi, gan gynnwys treulio naw mlynedd wedi'i lleoli ym Mrwsel, gan weithio'n agos gyda'r Comisiwn Ewropeaidd (CE). Yn 2009, cyd-sefydlodd Jenny yr Angel Capital Group sy’n ymgorffori'r London Business Angels, un o’r rhwydweithiau angylion mwyaf gweithgar yn y DU ac a werthwyd wedyn i Newable ym mis Ebrill 2017.

Jenny Tooth_edited.jpg
bottom of page