top of page

Jonathan Hollis

Partner Rheoli,
Mountside Ventures

Jonathan yw Partner Rheoli Mountside Ventures, ac mae o'n gwbl benderfynol o wneud y gorau o'r broses codi arian rhwng busnesau cychwynnol Ewropeaidd a buddsoddwyr. Mae'n cynghori cwmnïau cam cynnar a rheolwyr cronfeydd CM yn eu cam codi arian nesaf.

Fel Cyfrifydd Siartredig (CAA) mae ganddo gefndir mewn helpu cwmnïau i godi eu rowndiau Sbaruno-i-Gyfres-B a hyrwyddo cydweithrediadau corfforaethol-dechreuol, ar ôl cyd-sefydlu Scale & Raise cynigion cychwynnol PwC, y mae eu halumni wedi codi dros £400m gyda gwerth cyfun o £2bn.

Jonathan Hollis_edited_edited_edited.jpg
bottom of page