top of page

Steve Lanigan 

CEO,
ALS People

Steve Lanigan yw Prif Weithredwr ALS People, cwmni recriwtio blaenllaw sy'n arbenigo yn y sectorau ailgylchu, warysau, dosbarthu a gweithgynhyrchu ledled y DU. Arweiniodd bryniant rheolaeth y cwmni yn 2018, bedair blynedd ar ôl iddo gael ei sefydlu gyntaf, gyda chymorth buddsoddiad ecwiti a benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru. Mae ALS People wedi tyfu o gyfradd rhedeg oddeutu £13 miliwn yn 2018 i £55 miliwn yn 2021. Ers hynny mae Steve wedi prynu yn ôl y gyfran o 20% a gymerwyd gan y Banc Datblygu. Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Mentergarwyr Prydain Fawr NatWest yn 2018, ac yn yr un flwyddyn enillodd ALS People wobr Twf Cyflym 50 Cymru, gyda thwf o 4237% rhwng 2015 a 2017.

Steve Lanigan.PNG
bottom of page