top of page

Warren Ralls

Rheolwr Gyfarwyddwr,
UK Network, British Business Bank

Mae Warren yn arwain tîm UK Network sy’n gyfrifol am gydweithio â rhanddeiliaid allanol a gweithredu fel llygaid a chlustiau’r Banc yn y rhanbarthau. Ymunodd â’r Banc yn 2019 fel Cyfarwyddwr UK Network, gan arwain y tîm sy’n gweithredu ar draws Dwyrain Lloegr a De Lloegr.


Cyn ymuno â’r Banc, roedd yn Gyfarwyddwr Rhwydwaith Local Enterprise Partnership ledled Lloegr, gan weithio’n agos gyda’r 38 o Gadeiryddion LEP y sector preifat a’u Prif Swyddogion Gweithredol. Cyn hynny, bu’n Gyfarwyddwr yr Regional Development Agency ar gyfer De Ddwyrain Lloegr, a chyn hynny bu’n Ddirprwy Brif Weithredwr Business Link Surrey.

WG_edited.jpg
bottom of page